top of page

העתיד כבר כאן - שמת לב?

מה קורה כשלא מבינים את העתיד

1

חלק מס'

כשהמציאות טסה קדימה ואנשים תקועים בעבר

3

חלק מס'

כשהמציאות משתנה אבל התפיסה נשארת זהה נוצרות הסכנות המשמעותיות ביותר

4

חלק מס'

כשנלחמים את המלחמה הקודמת, מפסידים את המלחמה הנוכחית

6

חלק מס'

מלחמת המלים: איך משקרים לכולנו

7

חלק מס'

אז מה עושים? חייבים לפעול כדי להבטיח את עתידנו

8

חלק מס'

נספח: גם בתוך ישראל מודל הכפר מונע התמודדות עם הבעיות החברתיות הקשות ביותר

bottom of page