top of page

ביחד בהצלחה, ביחד בסבל

המציאות החדשה היא שאנחנו ביחד – ביחד בהצלחה ובשגשוג, ביחד בסבל ובמצוקה. רק אם מבינים את המציאות הזו נוכל להתמודד עם הבעיות המשותפות לנו, למנוע את הסכנות המאיימות עלינו ולהתקדם.


אנחנו ביחד בהצלחה. המצאות חדשות ורעיונות חדשים מתפשטים במהירות.


זה נכון להמצאות טובות ורעיונות טובים – לדוגמה, אני כותב כעת במחשב שיש בו רכיבים וטכנולוגיות שפותחו ויוצרו בעשרות מדינות ובכמה יבשות. אבל זה נכון גם להמצאות גרועות ולרעיונות מסוכנים.


ההשלכות של ההבנה הזו מרחיקות לכת. פירושן הוא שהחינוך האיכותי בארגנטינה חיוני בשבילי. היות והפיתוחים בארגנטינה משפרים את חיי, החינוך שמקבלים שם משפיע על חיי שלי. רעיונות חדשים ודרכי פעולה חדשות למען הסביבה בארגנטינה, לדוגמה, מתפשטים בקרב ארגוני סביבה ברחבי העולם כולו. גם זה משפיע על חיי שלי.


למעשה, כל הפיתוחים וההתפתחויות בארגנטינה משפיעים עלי ישירות. מדדי הזיהום של ארגנטינה, לדוגמה, משפיעים על כל כדור הארץ. וחופש המידע בארגנטינה מאפשר ביקורת אזרחית נמרצת על הממשלה שם, ובכך מונע ממנה להתנהל במחשכים כפי שעושות ממשלות דיקטטוריות ובכך לדכא אוכלוסיות ולהתערב התערבות גסה בפוליטיקה ובכלכלה של מדינות אחרות. במלים אחרות, חופש המידע בארגנטינה מגן על חייהם ועל רווחתם של אנשים רבים גם בארגנטינה וגם מחוצה לה. בסופו של דבר, הוא מגן גם על חיינו שלנו.


בקיצור, הרווחה וזכויות האדם של אזרחי ארגנטינה הן אינטרס ישיר שלי. ההצלחה שלנו היא משותפת.


גם הסבל שלנו משותף. במדינות מדכאות (כלומר, במדינות שאין בהן זכויות אדם ואין בהן חופש מידע), ארגונים אזרחיים נתפשים כאיום פוטנציאלי על הממשל. מדינות כאלה פוגעות באופן שיטתי בארגונים אזרחיים כדי למנוע כל ביקורת על השלטון. ללא ביקורת, השלטון  יכול בין היתר לזהם את הסביבה באופנים שמשפיעים עלי. בשם האינטרסים הכלכליים שלו, הוא יכול לגרום לסבל נורא לעשרות ואף מאות מיליונים של בני אדם – ולעשות זאת ללא שום חשש – כי בניגוד למדינה דמוקרטית אין עליו שום ביקורת.


גם כשאנחנו מבינים את כל זה, עדיין קשה לנו להתנער מן ההרגל המחשבתי שאומר שזה משהו רחוק מאתנו ולכן לא רלוונטי לחיינו. אנחנו רגילים לחשוב שההתרחשויות במדינות אחרות הן דבר שאין לנו הרבה מה לעשות אתו. אנחנו רגילים לחשוב ש"יש לנו מספיק בעיות משלנו" – אף שבעצם הבעיות במדינות אחרות הן בפירוש הבעיות שלנו. למעשה, הן הבעיות הגדולות ביותר שלנו והמקור לסכנות הגדולות ביותר שמאיימות עלינו. במקרים רבים, התנהלותן הפנימית (לכאורה) של ממשלות זרות היא-היא האיום החמור ביותר על חיינו שלנו.


אבל את המציאות הזו מסתירים מאיתנו באופן מכוון. איך מסתירים זאת מאיתנו ומי עושה זאת? קראו בחלק הבא.

תגובות גולשים לתחום: "העתיד כבר כאן - שמת לב?"

אשמח לדעתך – פירגון, רעיונות לשיפור ועוד.

התגובות תופענה לאחר אישורן.

<כמות תגובות>

2.4.23

נחמה פרבר

תודה על שיתוף הספר בחינם. זה לא מובן מאליו.
ברור שבספר כזה, ההשקעה נמוכה יותר מאשר בספר שיוצא לאור על ידי הוצאה מוכרת.
בכל זאת, כדאי לעשות הגהה או לבקש מעוד מישהו שיקרא.
למשל בפרק הזה מגובר על "מצג שוא", אבל כתוב "מצג שווה".

תגובתך נשלחה ותעלה לאחר אישור. תודה.

bottom of page