top of page

למה יש משפחות שמתעשרות בזמן שאחרות נשארות מאחור

מדריך מעשי להתנהלות כלכלית

למה משפחות מסוימות מצליחות להתקדם ולחסוך ויוצרות הון משפחתי משמעותי בעוד שמשפחות אחרות לא מצליחות לחסוך ובקושי מצליחות לסגור את החודש.
בספר הזה תמצאו תשובה מסודרת ומעשית בדיוק על השאלה הזאת.
כל פרק בו כולל כלים מעשיים ומועילים שגם משפחות וגם יחידים יוכלו לאמץ.
הספר הוא פתוח ומופץ ללא תשלום. אני לא מעוניין להרוויח ממנו כסף. הידע שניסיתי להעביר באמצעותו כל כך חשוב, שאני רוצה שהוא יהיה נגיש לכל אדם ויגיע לכמה שיותר אנשים. הנזק שנגרם למשפחות כתוצאה מבורות וחוסר הבנה כלכלי הוא עצום – ולגמרי בר-מניעה.
אם אחרי הקריאה תהיו גם אתם שותפים לתחושה שמדובר בידע שחשוב שכל משפחה תכיר, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה, כך שיגיע לכמה שיותר אנשים ומשפחות.

למה יש משפחות שמתעשרות? ד"ר עוז גוטרמן

למה יש משפחות שמתעשרות בזמן שאחרות נשארות מאחור

מדריך מעשי להתנהלות כלכלית

ד"ר עוז גוטרמן

bottom of page