top of page

ביחד אפשר לשנות

איך ניתן לפעול ולסייע

אפשר לשנות. היופי הוא שפעילות לשינוי החברה שבה אנחנו חיים היא כנראה גם הפעולה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו. עשיה חברתית מוכחת כמעלה אושר, יוצרת פרואקטיביות ומניעה אותנו לפעולה. היא מחזירה לנו תחושת שליטה ואופטימיות. כל זה נכון כשפועלים מתוך שמחה וחדוות עשיה ולא מתוך כעס ופחד. זה הזמן לפעול כדי לשנות.

ראשית, אם לא קראתם את התחום על העתיד והקושי של אנשים לזהות את הבעיות שקיימות היום -זה הזמן לעשות זאת.

שנית, ריכזתי כאן כמה אפשרויות לפעילויות שהן בעיני הנושאים הדחופים ביותר. כמובן שיש עוד פעילויות רבות שניתן לבצע בתחומים אחרים וישנם אתרים רבים שבהם ניתן ללמוד על פעילויות אלה. כאן ריכזתי את הדברים שהם לתפיסתי הדחופים ביותר לעתידנו אך יותר מכל. כמובן שהדבר החשוב הוא לפעול ולשנות – להיות אקטיביים וליצור את המציאות שבה אנחנו חיים. כמו תמיד אשמח לשמוע על כל הצעה נוספת וכן תגובות על ההצעות המופיעות בכל אחת מההצעות לפעולה.

לסייע למשפחות ליצור חוסן כלכלי וחברתי

לימודי ליבה והעתיד הביטחוני, הדמוקרטי והכלכלי של מדינת ישראל

המאבק למען דמוקרטיה וזכויות אדם - פעילות למען זכויות אדם, נשים וסביבה במקומות בהם באמת זקוקים לכם

bottom of page