top of page

אינטליגנציית חוסן

סיכום ההרצאה

כלים מעשיים לאינטליגנציית חוסן:

  • תנו מידע מלא – עצם ההיכרות עם צמיחה פוסט-טראומטית מסייעת למנוע פגיעה רגשית כתוצאה מהטראומה. 

  • בשבועות הראשונים, להתייחס לסימנים כמו: רעידות, קושי להירדם, ומחשבות לא נשלטות על האירוע כחלק מהתמודדות בריאה ולא כבעיה רגשית.

  • במצב רגשי קיצוני - להיעזר בגורמי טיפול מקצועיים. 

  • להבין שלאנשים שונים יש מנעד רגשי שונה ולבוא בלי סטיגמות – לא להכריח אנשים לדבר על רגשות ולא למנוע מהם לדבר אם הם חשים צורך.

  • להתמודד באופן אקטיבי – ככל שאנו פעילים יותר כך ההתמודדות תהיה טובה יותר. לדוגמה ביצוע ספורט מדיטציה, דמיון מודרך או הרפיה.

  • פסיביות בכלל ופסיביות מלחיצה בפרט מזיקה מאוד להתמודדות הנפשית. לכן זמן צפיה פסיבי בתקשורת מזיק להתמודדות אפקטיבית.

  • סיוע לאחרים הוא האמצעי החשוב ביותר לאנשים במצבי משבר – חפשו דרך לסייע לאחרים באופן ישיר או עקיף והפעילו את סביבתכם.

  • מי שמקשיב לי ומקבל אותי פועל לטובתי. לעומת זאת, מי שמרחם עלי - לא מאמין בכוחות שלי ומזיק לי!

  • לשאול שאלות של הבנה והעמקה ולא להסביר לצד השני "עד כמה הוא מסכן ואומלל".

  • הכרת תודה היא הרגל מעשי ולא עיקרון תיאורטי. הדרך להפנים הכרת תודה היא לתרגל אותה בפועל.

bottom of page