top of page

הרצאות העתיד

ניהול נוכח - מחוּברוּת ושימור

הנתונים, הכלים והידע החדשניים ביותר לגבי מחוּברוּת ושימור עובדים

הגורם המרכזי היוצר את הפער הוא המחוברות הארגונית - עד כמה העובדים מחוברים לעשיה הארגונית ומרגישים חלק מהארגון. מהי רמה גבוהה של מחוברות? מהם הכלים המעשיים ביותר ליצירת מחוברות של עובדים - מחוברות לארגון, למטרה ולצוות?


קצב השינויים בעולם העסקי הולך וגדל. המחקרים החדשים ביותר והניסיון בשטח מלמדים שבתקופות משבר וקושי חלק מהצוותים וחלק מהארגונים רק הולכים ומתחזקים - החיבור הופך גדול יותר וקיימת התגייסות של כולם בכדי להתמודד עם המצב החדש. לעומת זאת, בצוותים וארגונים אחרים באותו התחום יש נסיגה.

bottom of page