top of page

"עצור או שאני שולף את מוצרט"זו הכותרת של מאמר, שבו ניסו חוקרים להתמודד עם אלימות באמצעות מוזיקה. הם בחרו תחנות רכבת שבהן הייתה רמה גבוהה של אלימות והשמיעו בהן מוזיקה נעימה ומרגיעה לתדהמת החוקרים הייתה ירידה חדה מאוד ברמת האלימות, הרבה יותר ממה ששיערו מראש.

מוזיקה מנהלת אותנו ממש ברמה הפיזית. לדוגמה, נמצא שמוזיקה מרגיעה מורידה את רמת הקורטיזול – הורמון לחץ - ב 30% מוזיקה גם נמצאה כמשמעותית מאוד להפחתת דיכאון, לירידה ברמת החרדה, לסיוע בבעיות לב ואפילו בירידה במספר ימי האשפוז של מטופלים.

ניהול הפסקול שמלווה אותנו בחיים, הוא כלי לניהול רגשי לכל דבר ועניין.

לפעמים דווקא כשאנחנו מלאי אנרגיה מוזיקה מרגיעה תסייע לנו להתרכז ולהיות מפוקסים ולפני הרצאות בארגונים אני בדרך כלל שומע מוזיקה מקפיצה (ובדרך כלל אפילו רוקד אתה בנסיעה). גם, כאשר אנחנו שומעים חדשות או אקטואליה, "המוזיקה" הזו יוצרת רגשות מסוימים, ואפילו לחץ.

עצרו לרגע ושאלו את עצמכם - מה הפסקול שליווה אותכם היום? ואיזה פסקול יהיה הכלי הטוב ביותר לניהול רגשי שלכם היום?Comments


bottom of page