top of page

למה אתם לא מחייכים?


בפעם הבאה שאתם בפקק תסתכלו סביבכם, אנשים יושבים סביבכם, במבט אפתי במקרה הטוב ומבואס ברוב המקרים. אתם מבינים? הם יושבים בתוך רכב שמאפשר להם לנוע בקלות ובנוחות ממקום למקום, יש להם מזגן שבאמצעותו הם יכולים לשלוט על מזג האוויר, הם יכולים להביא אליהם כל מוזיקה, כל פודקאסט, כל תוכנית שירצו, תוך שניות בודדות – ומה הם עושים עם זה? יושבים מבואסים.

הנזק האמיתי הוא גדול ממה שאנשים חושבים, מסתבר שלהבעות פנים יש השפעה על מצב הרוח שלנו ולכן, הרגל פשוט של לחייך, עוזר לנו להיות מאושרים ולהעריך את מה שיש לנו. כן, מדובר בסך הכל בהרגל קטן, אבל משמעותי - גם כשאנחנו עם עצמנו. ככל שהמחקר מתקדם אנחנו מבינים שגם חיוך קטן יכול ליצור הבדל גדול.Comments


bottom of page