top of page

"התנהגות המפתח" – כלי מרכזי לעיצוב התנהגות


אני שואל אנשים בהכשרות בנושא מוטיבציה והנעה לפעולה (של עצמנו וגם של אחרים) על התנהגות אחת שהם היו רוצים לאמץ. התשובות מגוונות: להיות יותר סבלני לילדים, לדייק יותר בזמנים, לאכול בריא וללמוד יותר.

אלו תשובות מעולות – אבל אף אחת מהן היא לא התנהגות ספציפית. כשרוצים לשנות הרגלים המיקוד חייב להיות בהתנהגויות ספציפית (לדוגמה לאכול בריא זו מטרה – לאכול סלט בערב זו התנהגות ספציפית).

אבל איזה התנהגות?

אחד הכלים המועילים ביותר בהקשר הזה הוא "התנהגות המפתח" – מהי ההתנהגות שאם אני עושה אותה הסיכוי שאני אשיג את המטרה הוא גבוה מאוד. לדוגמה אני יודע על עצמי שאם אני מכין לעצמי סלט גדול בבוקר סיכויי גבוהה מאוד שבאותו היום אני אוכל בריא – הכנת הסלט בבוקר היא התנהגות המפתח שלי לתזונה בריאה. אני יודע שאם אני עוצר לדקה לפני הכניסה הביתה ומחליט על רגש איתו אני נכנס כמעט בטוח שאני אהיה יותר סבלני באותו הערב – זוהי התנהגות המפתח שלי לסבלנות.
אלה כמובן דוגמאות שלי ולכל אחד יש את התנהגויות המפתח שלו. אחד הכללים החשובים בעיצוב התנהגות הוא זיהוי ומיקוד בהתנהגויות מפתח. כשאני רוצה לעזור למנהלים או זוגות או לסטודנטים לשנות התנהגות בשלב הראשון אנחנו מזהים את התנהגויות המפתח. בשלב השני אנחנו מוותרים לגמרי על המטרה הגדולה (לרדת במשקל, לריב פחות, להתרכז בלימודים וכו') ומתמקדים אך ורק בהתנהגויות המפתח.

אתם רוצים לרדת במשקל? התחילו בזיהוי התנהגויות המפתח והתמקדו רק בהן. אתם רוצים שהילדה שלכם תכין שעורי בית? מה התנהגויות המפתח שקובעות אם היא תשב או לא – עזרו לה לזהות אותן ותלמדו אותו צורת חשיבה שיטתית ומעשית.

זיהוי נקודות מפתח הוא אחד הכלים החשובים כשעוסקים בהנאה ומוטיבציה – כמובן שישנם גם כלים מעולים אחרים, שמבוססים על מחקר וגם על הרבה ניסיון.

אני כותב בשבועיים האלה יותר על הנושא הזה לקראת ה Liveשל אנשי המחר ב 10 ליולי (שמונה בערב) שיעסוק כולו בהנעה ומוטיבציה – של עצמנו ושל אחרים.

מוזמנים להירשם כדי לקבל תזכורת: https://did.li/CCG5q

Comments


bottom of page