top of page

הכשרות העתיד

פוליטיקה ארגונית

הדרך הנכונה לנהל, להשפיע ולשנות

שימוש בקשרים חברתיים ופוליטיקה ארגונית הוא אחת התכונות המנבאות באופן הטוב ביותר הצלחה בעבודה, והרבה יותר מכך - הצלחה בחיים בכלל.


אז למה רבים כל כך מאתנו מכריזים בגאווה: "אני? אני לא פוליטיקאי!"י


פשוט - חסרים לנו ההבנה, הכלים וההכשרה!


היום ברור לכל מנהל, מהזוטר ביותר ועד למנהלים הבכירים בתעשייה, שפוליטיקה היא חלק חיוני ומרכזי באפקטיביות האישית והארגונית שלו, של היחידה אותה הוא מנהל, ושל עובדיו. היכולת ליצור קשרים, להבין רגישויות של אחרים, לבנות ולהבנות ערוצים לקבלת מידע, ליצור נטוורקינג אפקטיבי ולעשות PR יעיל לעצמי ולארגון היא גורם מפתח בהצלחה של כל עובד, מנהל וארגון.


בהכשרה נתרגל שיטות אפקטיביות לשיפור יכולתנו לזהות, להבין ולהשתמש בפוליטיקה ארגונית ככלי הכרחי, חיובי ובונה.


באמצעות מודלים, מחקרים סימולציות וחוויה אישית וקבוצתית מרגשת נצא עם דפוסי חשיבה ופעולה לשיפור יכולתנו להתנהל באופן חכם בקונטקסט הארגוני.


תוצרים וידע איתם נצא מההכשרה:


  • שימוש בקשרים חברתיים - הרגל התנהגותי נרכש

  • סמול-טוק - אומנות נרכשת

  • טכניקות להתנהלות נכונה מול מנהלים מעלי

  • ניהול עימותים ושיחות קשות עם עובדים ועמיתים

  • הנדסה קרבית - זיהוי מוקשים וחסמים בין-אישיים

  • סינכרוניזציה והתאמת ההתנהגות למטרה ולסיטואציה

  • נט-וורקינג, אומנות הקשרים החברתיים

  • ניהול PR אפקטיבי - עקרונות ובניית הרגלים

  • מהבנה לעשייה - בניית תוכנית פעולה אישית

bottom of page