top of page

הכשרות העתיד

בניית ושימור אמון

ה"קסם" של המנהלים המעולים

אמון הוא היסוד לעבודת המנהל, זוהי התשתית להפעלה של כל מיומנות ניהולית. כאשר יש אמון. גם טעויות נסלחות, כאשר אין אמון, גם היוזמה הקטנה ביותר תיתקל בקיר של חשדנות והתנגדות.

אמון הוא היסודות עליהם מונח הבית - כאשר היסודות חלשים הבית לא יכול להיות יציב, ללא אמון בסביבת הניהול קשה מאד לתפקד, וקשה הרבה יותר להצטיין.

כיצד בונים תשתית זאת? האם ניתן לשנות את רמת האמון עם העובדים, העמיתים והמנהלים? איך עושים זאת לאורך זמן?

בהכשרה ייחודית זו נבין את מקומו של האמון בניהול וכיצד הוא משפיע על כל רמות העשייה.

המשתתפים יקבלו מודל מעשי ובו העקרונות לבניית אמון אמיתי וארוך טווח בכל רמות העבודה.

כל מנהל בונה מפה של אמון של הצוות שלו ומרכיב תוכנית אישית לשיפור האמון סביבו.


תוצרים וידע איתם נצא מההכשרה:


  • מודל האמון השלם

  • המפתחות המעשיים ליצירת וחיזוק האמון בארגון

  • בניית אינטגריטי ודרישות גבוהות במקביל ליחסים בין אישים מעולים

  • בנק האמון - פעולות מעלות אמון ופעולות מורידות אמון

  • צרכים מול ציפיות - הפער הקטן שעושה את ההבדל

  • טעויות אופייניות ונפוצות של מנהלים

  • תוכנית פעולה ייעודית ואישית לבנייה וייצוב של האמון בצוות

  • התמודדות נכונה עם טעויות ומשברים!

bottom of page