top of page

הצעות חוק מעשיות

מתכון לשינוי החברה בישראל

חוק המאבק באנטישמיות

הקושי הקיים:

גורמים בעולם פועלים כיום כדי להפיץ אנטישמיות. את מקומה של האנטישמיות הדתית של ימי הביניים תפסו אידיאולוגיות מודרניות, במקרים רבים במסווה של פעילות נגד מדינת ישראל. לא רק גורמי טרור וקבוצות ניאו-נאציות מפיצים עמדות אלו, אלא גם גורמי שמאל וימין רדיקלים, גופים המפיצים תיאוריות קונספירציה ועוד. המאבק בגורמים אלו הוא עניין קיומי היום. אין די בפעילות "הסברתית". יש לפעול במגוון אמצעים, כדי להיאבק בגורמים הדוחפים להפצת אידיאולוגיות אלו.

פירוט הצעת החוק:

  • ​הגדרת האנטישמיות בחוק זה היא קריטית, היות וההגדרות הישנות לא מתאימות למציאות המודרנית שבה אנטישמיות שינתה את פניה.

  • הגדרת האנטישמיות לצורך חוק זה: א- אנשים/גופים הקוראים לפגיעה פיזית ביהודים או בישראלים. ב- אנשים/גופים המסייעים לארגונים שהוגדרו כארגוני טרור בישראל. ג- אנשים/גופים התורמים או מסייעים במימון לארגונים שהוגדרו כארגוני טרור בישראל. ד- אנשים שמפיצים שקרים פוגעניים ומידע כוזב ומכפיש על ישראל . ה- אנשים/גופים הקוראים או מסייעים לחרם על מדינת ישראל. ו- גופים שעסוקים באופן בלעדי בניסיון לפעול נגד מדינת ישראל, תוך התעלמות מכל פשע או אלימות של כל גורם אחר (פניה האמיתיים של האנטישמיות החדשה).

  • שר החוץ יהיה מוסמך להכין רשימה של אנשים וגופים המתאימים להגדרה זו. תוקם יחידה במשרד החוץ שתפקידה לזהות גופים ואנשים אלו. 

  • במידה ונפלה טעות ניתן יהיה לערער למשרד החוץ על הכללה ברשימה זו ובמקרה הצורך גם לבית המשפט.

  • תיאסר כניסה לארץ של אנשים הנמצאים ברשימה זו.

  • תיאסר העברת מימון או סיוע של גופי מדינת ישראל לכל גורם או אדם ברשימה זו.

  • יאסר על גופים ישראלים המקבלים מימון מהמדינה (ובכלל זה עמותות וגופי תרבות) להעביר מימון או סיוע לכל גורם או אדם ברשימה זו.​

תגובות גולשים להצעת החוק: "חוק המאבק באנטישמיות"

אשמח לדעתך – פירגון, רעיונות לשיפור ועוד.

התגובות תופענה לאחר אישורן.

<כמות תגובות>

תגובתך נשלחה ותעלה לאחר אישור. תודה

bottom of page