top of page

תסבירו לי, למה התנהלות עם כסף היא לא דבר שכל ילד לומד?


תסבירו לי, למה התנהלות עם כסף היא לא דבר שכל ילד לומד? האם לא מדובר בידע ומיומנויות שחיוניים לכל אדם בחברה מודרנית?

בשנה האחרונה אני והילדים למדנו כלכלה והתנהלות עם כסף. התמונות המצורפות הן מפה של התכנים שלמדנו ביחד שיצרנו ביחד. בכל שבוע הקדשנו בין מפגש אחד לשניים של שעה עד שעתיים ללמוד את הנושאים האלה.

כלכלה:

התחלנו מללמוד על ההבדל בין קפיטליזם וסוציאליזם. ראינו רפורמות שונות ושאלתי את הילדים מאיזו אידיאולוגיה הם באים.

אחר כך למדנו על ניהול המשק – על בנק ישראל ומשרד האוצר. ראינו ביחד סרטונים על המשבר בתורכיה ועל האינפלציה בארצות הברית כדי להבין את ההשפעה של הניהול הזה על היום יום שלנו.

למדנו על סוגי מיסים – מה מאפיין אותם, איך הם משפיעים על צמיחה ושיוויון ומה הגובה שלהם בארץ.

למדנו מה כוללת עלות מעביד ומה הפער בין הברוטו לעלות מעביד וכן את המרכיבים שיוצרים את הפער בין הברוטו לנטו. לקחנו סיטואציות שונות של רמת שכר וחישבנו מה יהיה הנטו.

התנהלות כספית משפחתית:

למדנו על ניהול תקציב משפחתי. שיתפנו את הניהול והמעקב החודשיים שלנו. כשלמדנו על ביטוחים בדקנו מה יש למשפחה שלנו ומה לא ולמה. כשלמדנו על פנסיה נכנסנו לפנסיות שלנו והסברנו את המסלולים שלנו ואת המשא ומתן שניהלנו. הראנו להם את המשכנתא שלנו על הבתים שבהם השקענו וחישבנו טבלת סילוקין למשכנתא. אנחנו עסוקים עכשיו בהשקעות שונות והתנהלות נכונה בהשקעות כלכליות.

בעיקר כל הזמן דאגנו שיהיה כיף – ראינו סרטוני יוטיוב על מה שעסקנו בו, שמענו פודקאסטים, ראינו וניתחנו דברים בחדשות ולימדנו על ההתנהלות המשפחתית האישית שלנו.

זה היה כל כך כיף שהילדים התחילו להסביר חלק מהדברים לחברים שלהם – ואני נשארתי עם השאלה – איך יכול להיות שזה לא דבר שכל תלמיד ותלמידה ב י"א או י"ב לומדים?Comments


bottom of page