top of page

תכתוב מה שאתה רוצה –בסוף הם יפרסמו מה שמתאים לאג'נדה שלהם


השבוע שלחתי עוד מאמר לעיתונות. המאמר עסק בפסח חילוני, על חילוניות כלקיחת אחריות ועל חיבור חילוני למסורת. אבל מתברר שמותר לעורך להוריד כל מה שבא לו ושלי אין מה לעשות עם זה. כך המאמר שפורסם בישראל היום על חילוניות כבחירה וחיבור חילוני ליהדות הפך למאמר על רעיונות חביבים לפסח, שכל זכר לחיבור למסורת היהודית נמחק מהם בקפידה. ברגע אחד דיון מעמיק וביקורתי הפך ל"קבלו כמה טיפים שיעזרו לכם...". ככה מפרסמים דברים שמנוגדים לדעתך ועוד עושים את זה בשמך.

האם זה נראה לכם לגיטימי? אתם חושבים שגם דברים אחרים שאנחנו קוראים בעיתונות שונו בעריכה? מה הייתם עושים?

Commenti


bottom of page