top of page

שתי שאלות שאתם רוצים לשאול כל ילד אחרי מבחן


את השאלות האלה למדתי ממורה שלימדה בארצות הברית בבית ספר ששם במרכז פיתוח של חשיבה מתפתחת בתלמידים והצוות (בשיטת קרול דווק).

בסוף כל טופס מבחן היא כותבת שתי שאלות עם מקום למענה לכל אחת:

עד כמה אני מרוצה מההכנה שלי והביצוע שלי של המבחן?

מה הייתי עושה אחרת ואיך ניתן היה להתכונן טוב יותר למבחן?

היופי בשאלות האלה הוא דרך החשיבה שהן מייצרות. עצם זה שבכל פעם עוצרים ושואלים מה ניתן לשפר יוצר תרבות של השתפרות ולמידה. יוצר הבנה שההכנה תלויה בי ושניתן בכל פעם לעשות אותה מעט יותר טוב.

תודה למורים שיוצרים שינוי אמיתי במערכת ומשנים את חייהם של מאות תלמידים לאורך השנים.

Comments


bottom of page