top of page

מתי לגרום לאנשים סביבנו תחושה של הצלחה, הופך אותם למצליחנים?


פרופסור עליה קרם (Alia Crum) מסטנפורד חילקה חדרניות בבתי מלון לשתי קבוצות. לאחת הקבוצות הוסבר שהפעילות שהן עושות היא כמו התעמלות בחדר כושר. הראו להן מתקנים ספציפיים בחדר הכושר והסבירו להן, לדוגמא, שלטאטא מפעיל את אותם שרירים של מכשיר העבודה על שרירי הגב והחזה, ושסידור המיטה דומה לעבודה על מכשיר החתירה.

שתי הקבוצות עבדו בחודשים הבאים שעות דומות במשימות דומות. המעקב גם לא הראה הבדל בתזונה שלהן. ההבדל היחיד ביניהן היה שאחת הקבוצות האמינה שהיא עושה יותר ספורט.

אבל התוצאות היו משמעותיות מאוד: הקבוצה שהאמינה שהיא עושה יותר ספורט ירדה במשקל, מדד הbmi שלה ירד, לחץ הדם שלהן ירד וגם היחס בין המותן לירך (מדד להשמנה).

התפיסה של החדרניות לגבי עצמן העצימה והבריאה אותן - במילים אחרות עזר להן שהראו להן את המקומות שבהם הן כבר עכשיו פועלות באופן בריא ומחזק.

אחד הממצאים הכי עקביים לגבי אנשים שמעצימים אחרים הוא שהם "צדים חוזקות": הם כל הזמן מראים לאנשים סביבם במה הם חזקים – איך העוצמות שלהם כבר עכשיו באות לידי ביטוי. עצם ההבנה של העוצמות שלנו, הופכת אותנו לבעלי סיכוי גבוה יותר להצליח.

אז מה המסקנה?

זיהוי עוצמות של אחרים הוא הרגל, תרגלו אותו עד שהוא יהפוך לאוטומט. ובנוסף התרחקו כמו מאש מאנשים שלא רואים את הגדולה שלכם.

Opmerkingen


bottom of page