top of page

לפעמים מנסים לבקר אותנו ובעצם נותנים לנו מחמאה ענקית!


בהכשרה להנהלה בכירה השבוע סיפרה לי מנהלת על שיחת משוב שבה עובדת שלה העלתה בעיה אצל המנהלת: "בהרבה מקרים במקום לפתור לי את בעיות, את שואלת אותי מה לדעתי נכון לעשות".

המנהלת התלבטה מה לעשות. אמרתי למנהלת שאני חושב שהעובדת לא הבינה איזו מחמאה היא נתנה לה. זה אחד הכלים הכי בסיסיים וחשובים ביצירת תרבות פרואקטיבית, גם בבית וגם בעבודה.

כשאנחנו לוקחים אחריות על הפתרונות הצד השני לוקח אחריות על הבעיות, לעומת זאת כשאנחנו יודעים לשאול, לעלות בעיות ולבקש רעיונות לפתרונות, אנחנו יוצרים תרבות של פרואקטיביות.

לפעמים ביקורת עלינו היא בעצם מחמאה גדולה.Comments


bottom of page