top of page

להפיל אחרים, להכאיב להם ולרמוס אותם ופשוט להמשיך הלאה


בן של חבר טוב מאוד שלי נפל קורבן להונאה שלקחה את המעט שהיה לו. התקשרו אליו מהבנק כדי לסייע לו. הבנקאי הדיגיטאלי ביקש לצורך זיהוי כמה פרטים ואז ביקשו ממנו להגיד מה הקוד שהוא קיבל בטלפון כדי לבדוק שזה באמת הוא. יותר מאוחר הוא גילה שאלו היו מתחזים ושהם רוקנו לו את החשבון והעבירו את הכסף לחו"ל. מעט הכסף שהוא אסף בחודשים של עבודה קשה לצורך לימודים נעלמו מהחשבון.

בשבוע שעבר כבר כתבתי על הניסיון להונות אותי. אבל לרגע אחד אני רוצה לרגע להתייחס דווקא לצד השני, שלרוב אנחנו פחות חושבים עליו. הרמאים היו ישראלים עם עברית מעולה. מדובר באנשים שידעו בדיוק מה הם עושים ולמי. כפסיכולוג אני רוצה להבין איך הם מצדיקים לעצמם את מה שהם עושים. מה לדעתכם המנגנון הנפשי שמאפשר להם לחיות עם עצמם ולהצדיק את הנזק והרוע שהם עושים? מה לדעתכם המחירים שהם משלמים?

bottom of page