top of page

כששוויון מגדרי מחובר לאושר בזוגיותאיך נראית הזוגיות שלכם? האם בחלוקת העבודה שלכם יש תחומים "גבריים" ותחומים "נשיים"? האם אצלכם רק בן הזוג עוסק במכוניות ותיקונים, ובת הזוג "לא מבינה בזה כלום"?


מספר מחקרים בנושא מלמדים על תוצאה דומה. לדוגמה, מחקר שנערך באוניברסיטת וושינגטון על 130 זוגות נשואים טריים ועקב אחריהם במשך 9 שנים, מצא כי כאשר גברים התייעצו עם בנות זוגם לגבי תחומים שחברתית נחשבים "גבריים", מערכות היחסים היו מאושרות יותר וסיכויי הגירושים היו נמוכים יותר.המחקרים הם קורלטיביים כמובן ועדיין יש בהם כדי ללמד אותנו שיעור מרתק. ובפרספקטיבה אישית – תודה לאשתי המקסימה שבחלוקה בנינו אחראית על המכוניות ועל תיקונים בבית (-:.


הרבה חום ואהבה לכל אנשי המחר

Comments


bottom of page