top of page

כמנהלים רעילים גונבים לנו את היצירתיות:


עצרו לרגע וחישבו על מנהל/ת רעילים שהיו לכם. תבחרו מישהו ספציפי ולא אדם אקראי. עכשיו תשאלו כמה שאלות: א. מה הוא עשה ליצירתיות והחדשנות של הצוות? ב. למה השאירו אותם בארגון?

בכל מקום אני שומע על המשתנה הכי קריטי לחדשנות ארגונית – ביטחון פסיכולוגי. אבל בארגונים בשטח אני נתקל שוב ושוב במנהלים רעילים ובהנהלות שמדברות על יצירתיות וחדשנות אבל נמנעות מליצור את התנאים שמאפשרים אותה.למה ביטחון פסיכולוגי נמצא ביעדים של חברות גדולות? כי גם המחקר וגם הניסיון בשטח מראים בצורה ברורה שבלי ביטחון פסיכולוגי אנשים לא מוכנים לקחת סיכונים, ובלי לקיחת סיכונים אין יצירתיות.

בלי ביטחון פסיכולוגי אנשים לא מוכנים לחשוף טעיות ובלי לחשוף טעויות אין למידה והתפתחות.

אז איך יוצרים בפועל ביטחון פסיכולוגי? המרכיבים החשובים ביותר הם:

  1. הנכונות של מנהלים לחשוף ולשתף

  2. הכרת תודה

  3. תהליכי למידה ומשוב שמתנהלים בארגון

  4. רגישות לצרכים של העובדים.

ההפך מהיכולות האלה זו בדיוק ההגדרה של ניהול רעיל.

כדי ללמוד יותר על הכלים ליצירת ביטחון פסיכולוגי, אצלנו בבית ובארגונים, מוזמנים להקשיב לפרק בפודקאסט העתידני "עולם חדש מופלא - מפתחות להצלחה בעולם משתנה".

Comentarios


bottom of page