top of page

כמה עולה אישה?


אנחנו בדרום אתיופיה, עם שבט באנה, שחי בעומק ה"boosh". המקום מרוחק מאוד ולכן לא מגיעים אליו אנשים חיצוניים. אנשי השבט מאוד נעימים ויש משהו רגוע, קהילתי ומשפחתי בחיים שלהם. רצינו לחוות את החיים המיוחדים והשונים וביקשנו לחיות בכפר כמה ימים.

אחד הדברים שבלט לנו מייד, היה המבנה המשפחתי השונה – לכל גבר יש כמה נשים ולכל אישה וילדיה בית נפרד. הגבר מחלק את הרכוש שלו (בקר – כאן הכל נמדד בבקר) בין הנשים ואת הזמן שלו בין הבתים.

מה קובע כמה נשים יש לגבר? רק דבר אחד - כסף! או במונחים מקומיים בקר – כמה פרות יש לו.כמה עולה אישה? המחיר נקוב בפרות. אז כמה עולה פרה? חישבנו בזריזות את המחיר והעלות היא בערך 5000 דולר או קרוב ל 20 אלף שקל.

לנשים כאן זה לא מפריע יותר ממה שלנו מפריע ללכת לעבודה – זו מציאות החיים והן לא מדמיינות מציאות אחרת.

הרעיון של נשים שנקנות תמורת פרות מציק לנו, אבל לא להן. אנחנו לא יודעים, האם ההבנה שיש מציאות אחרת תעזור או תזיק להן? בטווח ארוך? בטווח קצר? האם זה מבט מערבי וחיצוני? אנחנו עדיין לא בטוחים.

Comments


bottom of page