top of page

יכול להיות שאתם גאונים ולא שמתם לב?


הייתם פעם במבחנים לתוכניות למחוננים או למגוון של תוכניות מצוינות אחרות? לפני המבחן רמת החרדה והמתח עולים, אפשר ממש להרגיש אותם באוויר. זה לא מפתיע כמובן - יש תלמידים שלומדים חודשים למבחנים, בקורסי הכנה או בשיעורים פרטיים. הורים ששילמו כסף רב בתקווה שהילדה או הילד יוגדרו כמחוננים מנסים להסתיר את החרדה ששוטפת אותם ולהפגין רוגע שלא באמת נמצא שם. התחושה באוויר היא שרגע האמת הגיע.הנושא של גאונות הוא רגיש. אפשר לראות כמה הורים מתלהבים כשהילדים שלהם בכיתת מחוננים כדי להבין עד כמה העניין קשור לתחושת הערך של כולנו, בין אם במודע ובין אם לא. העניין הוא שמדובר בטעות. טעות שיכולה להיות מזיקה. הבעיה היא שרק שניים עד שלושה אחוזים מאוכלוסייה מוגדרים כגאונים. אבל ההתייחסות היא למדידה של IQ (או מדדים דומים אחרים). IQ הוא רק מדד אחד, מתוך מאות ואף אלפי מדדים ליכולות שונות. כשמודדים מאות יכולות, מגלים פתאום שכמעט כל אחד גאון במשהו.

השאלה האמיתית היא לא האם אתם או ילדכם גאונים – אלא במה. הרעיון הזה קריטי להתנהלות מצמיחה: היכולות להבין את הגאונות שלנו היא המפתח שלנו לפתח אותה - כשאנשים עוסקים בתחום שבו הם גאונים הם מאושרים ומצליחים יותר. כשמזהים במה העובדות שלנו גאונות, אפשר לאפשר להן לעשות הרבה יותר, ובאותו זמן להרגיש מרוצות ומסופקות הרבה יותר.

מה כיף לכם לעשות?

מה מסקרן אותכן?

מה אתם אוהבים ללמוד?

באיזו עשיה אתן ב Flowוהזמן נעלם?

השאלות האלה יכולות לכוון אותנו להבנה של התחומים שבהם אנחנו והאנשים סביבנו גאונים ולעזור לנו להבין מהם התנאים בהם הגאונות שלנו ושל אנשים סביבנו פורחת.

Commentaires


bottom of page