top of page

המילה אמא מדכאת נשים?

שמעתי את שרת התחבורה וראשת מפלגת העבודה מדברת על הילד שלה. היא אמרה שהיא לא תרשה שיקראו לה אמא. אמא, היא הסבירה, היא מילה שיש בה שוביניזם - היא זאת שמטפלת בילדים בתרבות שלנו. במקום זה היא ציינה שהילד שלה יקרה לה אמה - על משקל אבא.

לי היה מאוד קשה עם האמירה הזאת. למרות שאני חבר בועדה לשיוויון מגדרי לא הצלחתי להבין את האמירה, אצלנו בבית אמא הוא תואר כבוד.

אנשי המחר, האם אני מבולבל? מה בדיוק אני מפספס כאן?


bottom of page