top of page

האם אתם גורמים לאנשים סביבכם להיות חכמים יותר או טיפשים יותר?למה יש אנשים שלידם אתם פשוט חדים יותר? למה יש מנהלים שאיתם אתם באים יותר לידי ביטוי ואצל אחרים אתם מגומגמים ומפוזרים?


במחקר שערך פרופ' יצחקוב הוא ביקש מאנשים להקשיב לאדם אחר. חצי מהאנשים הקשיבו ותוך כדי התבקשו גם לספור את מספר הפעמים בהם האדם לו הם מקשיבים אמר מילה עם TH. הממצא המעניין היה לא לגבי המקשיבים אלא דווקא לגבי הדוברים – כשהמקשיב, בלי שהם בכלל ידעו עסק במשהו נוסף (ספירת TH) הם הפכו לטיפשים יותר: הם איבדו את הרצף, הם קפצו מהסוף להתחלה וההתחלה לסוף והתקשו לייצר רצף קוהרנטי, הם גמגמו יותר ומילים נתקעו להם יותר, הזרימה של הדיבור והחשיבה שלהם נקטעה. כשהדוברים הוזמנו לאחר שבוע הם זכרו משמעותית פחות ממה שהם עצמם סיפרו, כלומר גם הזיכרון שלהם פעל פחות.

זהו רק מחקר אחד בתוך ממצא עקבי – הקשבה גורמת לאנשים סביבנו להתבטא טוב יותר ולהיות חדים יותר. במילים אחרות הורה קשוב עוזר לילדים להיות חכמים יותר, מנהלת קשובה עוזרת לעובדים שלה להיות חדים ויעילים יותר, לעומת זאת הקשבה חלקית, תוך כדי חשיבה על דברים אחרים גורמת לאנשים סביבנו להיות פחות חדים ואפקטיביים.


רוצים לייצר מנהיגות שהופכת אנשים סביבכם להכי טובים שהם יודעים להיות – תתחילו בללמד אותם את העקרונות של הקשבת עומק.

Commentaires


bottom of page