top of page

אתם רוצים להשפיע על אנשים אחרים? תשתמשו בשפה שהמוח שלנו מבין - ספרו סיפור.


מנהלת בארגון בריאות גדול רצתה לשנות את האופן בו ניתן השירות היא הכינה נתונים וגראפים וכשהיא התייעצה איתי הצעתי לה להתחיל מסיפור. עברנו על דוגמאות ובחרנו ביחד דוגמה אחת של רופא שחלה בסרטן. רק כחולה הוא הבין את נקודת המבט של מי שהוא טיפל בהם כל השנים. היא התחילה את המצגת בלהקריא את המכתב שהוא כתב. אחרי המכתב והסיפור שלו הנתונים נועדו רק בשביל לסייע להמשיג את מה שכבר היה לכולם בחדר ברור.המוח שלנו לא בנוי להבין נתונים ומספרים, הוא בנוי ללמוד דרך סיפורים. בכל התרבויות המסרים החשובים עברו בסיפורים. אלפי שנים עברו אבל הביולוגיה של המוח לא השתנתה ואם מבינים את זה מבינים גם איך להשפיע על אחרים.

אתם מנסים

להשפיע על בן משפחה, אתן מנסות לקדם פרויקט בעבודה? עצרו וחשבו על סיפור שממחיש את

הדברים בצורה הטובה יותר, סביר שהוא יהיה משמעותי הרבה יותר מהנתונים שתציגו. אל

תפחיתו בחשיבות השלב הזה – סיפור שמסופר היטב הוא כלי רב עוצמה, גם בעולם בו כולם

מדמיינים שהם מקבלים החלטות "רציונליות".

כדי להבין יותר

טוב את האומנות של ה storytelling, אתם מוזמנים לפרק

" storytelling - העברת מסרים אפקטיבית בעולם הרשתות

והדיגיטל" בפודקאסט העתידנות "עולם חדש מופלא – מפתחות להצלחה בעולם


Comments


bottom of page