top of page

אשמח לדעתכם כי אני לא בטוח מה לחשוב על זה.


הייתה לי השבוע שיחה עם חברה שהיא פעילה פמיניסטית. היא אמרה שהמשפט מהשיר של סטטיק ובן אל: "אני קורא לך ברבי את עונה לי קן" הוא חלק מתרבות אונס בחברה הישראלית, כי הוא מחנך נערים שהתפקיד של אישה הוא לענות כן.

אני ממש לא בטוח לגבי זה, מהבחינה הזו חלק גדול ממה שסביבנו נכנס לקטגוריה הזו.

מה דעתכם.ן? שירים כאלה יוצרים אווירה של אלימות כלפי נשים?


Commentaires


bottom of page