top of page

"אל תהיו ליד אנשים שלא רואים את הגדולה שלכם!"


זה משפט שאני אומר באופן קבוע לילדים שלי – אם מדריכים, מורים, בני ובנות זוג או חברים לא רואים את הגדולה שלכם אל תישארו לידם.

הכלל הפשוט הזה מסתיר מאחוריו מחקר מדעי מעמיק, שמראה שמי שרואה את הגדולה שלנו מצמיח אותה ומפתח אותה. לעומת זאת, מי שלא רואה את הגדולה שלנו פשוט מכבה אותה.

מחקרים על אפקט פיגמליון מראים שוב ושוב, שכאשר מדריכים מנהלים ומורים תופסים מישהו או מישהי כמוצלחים מאוד, הסיכוי שלהם לפרוח ולהגיע להישגים עולה משמעותית. היום עושים בעקרונות האלה שימוש בהדרכה של מנהלות ומנהלים, לדוגמה כשמלמדים אותם ניהול לפי חוזקות.

בראיה שלי בכל אדם קיימת גדולה – השאלה היא רק האם אנו רואים אותה. קל לזהות את מי שרואה בנו גדולה – הם מסתכלים עלינו בעיניים נוצצות. על כל אדם אפשר להסתכל בעיניים נוצצות, אם מביטים בו דרך הפוטנציאל העצום שגלום בו.

ומי שלא רואה את הגדולה שלי, את הפוטנציאל שלי, את היופי שלי? הוא פשוט לא שווה את זה שתהיו לידו. אדם כזה מכבה אתכם במקום להצית את האש הפנימית שלכם.

אז נכון לא תמיד ניתן לבחור ליד מי אנחנו, אבל תמיד אפשר, לפחות במידת מה, לבחור כמה אנחנו בקשר עם כל אדם - כמה זמן אנחנו מקדישים לשיחה איתו או איתה.

עצרו לרגע את הקריאה, ממש לדקה, ושאלו את עצמכם מי סביבי רואה את העוצמות והפוטנציאל שלי ומי ממש לא. תנו לעצמכם מתנה דקה אחת ובצעו את זה בפועל. ההמשך כבר צריך להיות די ברור – "אל תהיו ליד אנשים שלא רואים את הגדולה שלכם".

Comments


bottom of page