top of page

אחריות חילונית - הפעילות המשפחתית שלנו לראש השנה
אני חילוני ובעיני חילוניות היא אחריות.

לצערי אנשים מבלבלים בין חילוניות לבין אנטי דתיות או אנטי מסורת. אצלנו בבית עושים

קידוש בשישי ומדברים על פרשת השבוע. בפסח הבית כשר לפסח ואנחנו צמים ביום כיפור

ובתשעה באב. החילוניות היא לא התנגדות למסורת אלא תפיסת עולם מעמיקה. אנחנו

עושים קידוש לא כי יש אל שיספור לנו מצוות אם נעשה זאת, אלא כי זו המסורת של העם

שלנו ואנחנו בוחרים להתקרב אליה.

זו בעיני האחריות החילונית – אין לנו סט מצוות שקיבלנו מאל. יש לנו אחריות לבחור ולחשוב

- לצקת תוכן. אנחנו משתדלים לצקת תוכן לכל חג במסורת של העם שלנו: בפורים אנחנו

מתחפשים ומחלקים משלוחי מנות בבתי החולים, בפסח אנחנו עוסקים בחופש חברתי וגם

בחופש ועבדות פנימיים, בערב שבת אנחנו עוסקים במקורות ובחיבור לנפש.

בראש השנה אנחנו רוצים יותר מעוד ארוחה משפחתית. לכן כל ילד הכין פעילות ועשינו עם

סבא וסבתא ערב מיוחד לראש השנה. לדוגמה, יעל הכינה "חבילה עוברת" עם חידות על

ביטויים ומסורות של ראש השנה. יערה הכינה דפים עם שאלות והעברנו בסבב בינינו ובסוף

הקראנו וכל אחד הסביר (בראש כל דף היו שאלות כמו: מה את/ה מאחל/ת לך בשנה

הקרובה? מה את/ה רוצה להמשיך מהשנה? מה את/ה מאחל/ת למדינה השנה? וכו').

הרגשנו שהיה שמח ומגבש וגם מחבר לבדיקה עצמית שמובילה להתחלות חדשות.

שיהיו לנו הרבה חגים מלאים במשמעות חילונית – שנה טובה!!!


Комментарии


bottom of page